Το πιο πρακτικό και εύκολο να προετοιμαστούν ένα GELATO ΙΤΑΛΙΚΗ φυσικό και υψηλής ποιότητας
Περιέχει μόνο γάλα και τη ζάχαρη
Δεν χρωματισμό Δεν Συντηρητικά Δεν υδρογονωμένο φυτικό λίπος

FacebookTwitterPinterest
Pin It